Hoi, dit is mijn website, dus geen ronkende teksten over wij van Jeanette Croezen | Communicatie&. Neemt niet weg dat je zaken met mij kunt doen en ik met mijn werkzaamheden en via mijn site persoonsgegevens verwerk.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de betreffende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel van de verwerking van deze persoonsgegevens

  • Het afhandelen van betalingen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn diensten te leveren uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te (laten) leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar de persoonsgegevens gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Jaarlijks in december verwijder ik de persoonsgegevens van mensen met wie de werkzaamheden zijn afgerond.

 Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te garanderen dat zijn net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als ik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jeanette Croezen | Communicatie& en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jeanettecroezen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Daarnaast heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

WordPress
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website worden door WordPress een aantal persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie daarover lees je in hun privacyverklaring.

Wat doe ik met jouw gegevens die je achterlaat?
Deze laat ik staan zolang mijn website bestaat. Mocht je je gegevens willen inzien of verwijderd hebben, stuur me even een berichtje via het mailadres dat je hebt gebruikt, toen je je reactie achterliet.

Jeanette Croezen | Communicatie
Roland Holstlaan 17
7741RK Coevorden
Tel: 0653743760
info@jeanettecroezen.nl